Konzervatorska i restauratorska radionica

Primarna djelatnost konzervatorsko–restauratorske radionice je preventivna zaštita muzejskih predmeta. Istovremeno, radionica se bavi konzervacijom i restauracijom muzejskih predmeta, određivanjem uslova za smještaj muzejskih predmeta, organizovanjem stalne kontrole uslova smještaja i stepena ugroženosti muzejskih predmeta, izradom stručno–tehničke dokumentacije, organizacijom rada na konzervatorsko-restauratorskim predmetima.

Muzeji Kotor - Galerija solidarnosti Muzeji Kotor - Galerija solidarnosti
Muzeji Kotor - Galerija solidarnosti Muzeji Kotor - Galerija solidarnosti
Muzeji Kotor - Galerija solidarnosti Muzeji Kotor - Galerija solidarnosti
Muzeji Kotor - Galerija solidarnosti Muzeji Kotor - Galerija solidarnosti
Muzeji Kotor - Galerija solidarnosti Muzeji Kotor - Galerija solidarnosti
Muzeji Kotor - Galerija solidarnosti Muzeji Kotor - Galerija solidarnosti
Muzeji Kotor - Galerija solidarnosti Muzeji Kotor - Galerija solidarnosti
Muzeji Kotor - Galerija solidarnosti Muzeji Kotor - Galerija solidarnosti

Uprkos odličnoj saradnji sa Centrom za arheologiju i konzervaciju sa Cetinja, evidentna je bila potreba za stalno zaposlenim konzervatorom, stoga je radionica u Muzeju osnovana 14. februara 2017. godine. Iako je ona tek u povoju, prvi radovi su bili preventivna zaštita biblioteke porodice Visković.

Trenutno se radi na izolaru Vićenca Koronelija čijom ćemo izložbom obilježiti 300. godinu od smrti najpoznatijeg mletačkog kartografa. Pored ovih radova, vodi se dokumentacija o mikroklimatskim uslovima u Muzeju.