Muzej grada Perasta

Perast je grad sa savršeno očuvanim gradskim jezgrom i kao takav svrstava se među najbolje očuvane mediteranske gradove čitave istočne obale Jadrana. Zaslužni za slavu i ljepotu ovog grada jesu njegovi stanovnici – oni koji su ga gradili, pisali stranice njegove istorije ali i prenosili njegovu slavu širom svijeta. Nastavi čitanje » “Muzej grada Perasta”

Lapidarijum

Predmeti kamene plastike Lapidarijuma u Kotoru čine jednu jedinstvenu grupu spomenika naše prošlosti, sigurno najbogatiju u Crnoj Gori i jednu od najznačajnijih na jugoistočnoj obali Jadrana. Sadašnji Lapidarijum nalazi se u romano-gotičkoj crkvi sv. Mihaila na Pjaci od kina u Starom gradu u Kotoru.

Nastavi čitanje » “Lapidarijum”

Crkva svetog Pavla

U podnožju brijega Sveti Ivan, u ulici što vodi od Sjevernih do Južnih vrata grada, nekada najvažnije arterije Kotora, iza apsida Katedrale, leži crkva sv. Pavla. Crkva je bila potpuno sakrivena visokim zidom, tako da je samo romanogotički portal ukazivao na postojanje značajne arhitekture iza tog bezličnog zidnog platna.

Nastavi čitanje » “Crkva svetog Pavla”

Galerija solidarnosti

Umjetnička zbirka broji preko 400 djela (slika, grafika, crteža, skulptura i fotografija), koja su smještena od 2011. godine u prizemlju reprezentativne renesansno-barokne palate Pima, na Pjaci od brašna u Starom gradu u Kotoru.

Nastavi čitanje » “Galerija solidarnosti”