Ulaznice i iznajmljivanje

Ulaznice za pojedinačnu posjetu - 8,00€
Ulaznice za djecu do 12 godina - 1,00€

Ulaznice za grupnu posjetu 5 i više osoba - 4,00€
Ulaznice za turističke agencije sa potpisanim ugovorom za plaćanje - 3,50€

Radno vrijeme:
ponedeljak - nedjelja od 8.00h do 20.00h;

Ulaz besplatan.

Radno vrijeme:
ponedeljak - nedjelja od 9.00h do 21.00h;

Ulaznice za pojedinačnu posjetu - 3,00€
Ulaznice za djecu do 12 godina - 1,00€

Ulaznice za grupnu posjetu 5 i više osoba - 2,00€

Ulaznice za turističke agencije sa potpisanim ugovorom za plaćanje - 2,00€

Radno vrijeme:  ponedeljak - nedjelja od 9.00h do 20.00h;

Ulaznice za pojedinačnu posjetu - 3,00€
Ulaznice za djecu do 12 godina - 1,00€

Ulaznice za grupnu posjetu 5 i više osoba - 1,50€
Ulaznice za turističke agencije sa potpisanim ugovorom za plaćanje - 2,00€

Radno vrijeme:
ponedeljak - nedjelja od 9.00h do 20.00h;

Ulaznice za pojedinačnu posjetu - 6,00€
Ulaznice za djecu do 12 godina - 1,00€

Ulaznice za grupnu posjetu 5 i više osoba - 3,00€
Ulaznice za turističke agencije sa potpisanim ugovorom za plaćanje - 3,00€

Radno vrijeme:
ponedeljak - nedjelja od 8.00h do 20.00h;

Vezane ulaznice

Cijena vezane ulaznice iznosi 12,00€ i obuhvata:

  1. Rimske mozaike;
  2. Muzej grada Perasta;
  3. Galeriju solidarnosti;
  4. Istorijski muzej Kotor (Lapidarijum - Crkva Sv. Mihaila);
  5. Crkvu Sv. Pavla.

Cijena vezane ulaznice iznosi 9,00€ i obuhvata:

  1. Rimske mozaike;
  2. Muzej grada Perasta;

Cijena vezane ulaznice iznosi 4,50€ i obuhvata:

  1. Galeriju solidarnosti;
  2. Istorijski muzej Kotor (Lapidarijum - Crkva Sv. Mihaila);
  3. Crkvu Sv. Pavla.

Cijene ulaznica za 2020. godinu sa primjenom od 4. januara. Sve cijene su istaknute u eurima.

Posjetioci sa karticom ICOM imaju besplatan ulaz u sve objekte OJU Muzeji Kotor, kao i novinari sa akreditacijom.
Oslobođeni plaćanja naknade za korišćenje objekata, mogu biti samo oni subjekti koji imaju saglasnost Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor.

Fotografisanje, bez posebne saglasnosti, nije dozvoljeno.

Iznajmljivanje muzejskih prostora

Ustupanje sale za promocije i sastanke po satu - 100,00€
Ustupanje sale za vjenčanje - od 500,00 do 1.500 €

Ustupanje sale za potrebe izložbi - 100,00 ;

 

Ustupanje sale za promocije i sastanke po satu - 100,00€
Ustupanje sale za vjenčanje - od 500,00 do 1.500,00€
Ustupanje sale za potrebe izložbi - 100,00 ;

Ustupanje sale za promocije i sastanke po satu - 50,00€
Ustupanje sale za vjenčanje - od 300,00 do 600,00 €
Ustupanje sale za potrebe izložbi - 100,00 ;