Ulaznice i iznajmljivanje

Ulaznice za pojedinačnu posjetu - 4,00€
Ulaznice za djecu do 12 godina - 1,00€

Ulaznice za grupnu posjetu preko 10 osoba - 2,00€
Ulaznice za škole za potrebe nastave - 1,00€

Ulaznice za turističke agencije sa potpisanim ugovorom za plaćanje - 2,00€

Radno vrijeme: 9-21h

Ulaznice za pojedinačnu posjetu - 2,00€
Ulaznice za djecu do 12 godina - 1,00€

Ulaznice za grupnu posjetu preko 10 osoba - 1,00€
Ulaznice za škole za potrebe nastave - 1,00€

Ulaznice za turističke agencije sa potpisanim ugovorom za plaćanje - 1,00€

Radno vrijeme: 10-13:30h i 19-20:30h

Ulaznice za pojedinačnu posjetu - 2,50€
Ulaznice za djecu do 12 godina - 1,00€

Ulaznice za grupnu posjetu preko 10 osoba - 1,50€
Ulaznice za škole za potrebe nastave - 1,00€

Ulaznice za turističke agencije sa potpisanim ugovorom za plaćanje - 1,00€

Radno vrijeme: 09-14h i 17-21h

Ulaz besplatan.

Radno vrijeme: 09-14h i 17-21h

Cijene ulaznica za 2018. godinu sa primjenom od 1. februara. Sve cijene su istaknute u eurima.

Posjetioci sa karticom ICOM imaju besplatan ulaz u sve objekte OJU Muzeji Kotor, kao i novinari sa akreditacijom.
Oslobođeni plaćanja naknade za korišćenje objekata, mogu biti samo oni subjekti koji imaju saglasnost Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor.

Fotografisanje, bez posebne saglasnosti, nije dozvoljeno.

Iznajmljivanje muzejskih prostora

Ustupanje sale za promocije i sastanke po satu - 100,00€
Ustupanje sale za vjenčanje - 1.500,00€

Ustupanje sale za promocije i sastanke po satu - 50,00€
Ustupanje sale za vjenčanje - 500,00€
Ustupanje sale za seminare po danu - 150,00€

Ustupanje sale za promocije i sastanke po satu - 50,00€
Ustupanje sale za vjenčanje - 500,00€
Ustupanje sale za seminare po danu - 150,00€