Grobnica ktitora Crkve sv. Pavla

U Crkvi sv. Pavla nalazi se jedinstvena predstava arkosolijuma (srednjevjekovnog groba sa lukom) sa kamenim sarkofagom u kojem su sahranjeni ktitori prvobitne crkve iz 13. vijeka, Pavle Bari i njegova žena Dobra.

 

Iznad sarkofaga, u luneti i potrbušju luka, sačuvani su ostaci fresaka iz 13. vijeka. Dobro vidljiva jedino je freska sa predstavom Svetog Pavla. Na sjevernoj strani lunete akrosolijuma uočava se lik Bogorodice koja drži Isusa.

Grobnica ktitora Crkve sv. Pavla