Grobnica ktitora Crkve sv. Pavla

U Crkvi sv. Pavla nalazi se jedinstvena predstava arkosolijuma (srednjevjekovnog groba sa lukom) sa kamenim sarkofagom u kojem su sahranjeni ktitori prvobitne crkve iz 13. vijeka, Pavle Bari i njegova žena Dobra.

U luneti i potrbušju luka, iznad sarkofaga, sačuvani su ostaci fresaka iz 13. vijeka.

Dobro vidljiva jedino je freska sa predstavom Sv. Pavla, na sjevernoj strani potrbušja luka, dok je na suprotnoj, južnoj strani, freska potpuno uništena. Smatra se da se tu nalazila freska sa predstavom Sv. Petra.

Na sjevernoj strani lunete akrosolijuma uočava se kompozicija Deisisa sa likom Bogorodice koja drži Isusa.

Grobnica ktitora Crkve sv. Pavla