Galerija solidarnosti

Nakon zemljotresa koji je zadesio Crnu Goru 15. aprila 1979. godine pokrenuta je akcija prikupljanja umjetničkih djela sa prostora bivše Jugoslavije preko tadašnjih udruženja likovnih umjetnika. Kotoru je pripao vrijedan umjetnički fond kao osnov za stvaranje Galerije solidarnosti.

Galerija solidarnosti je organizaciona jedinica naše muzejske ustanove i poznati kotorski i crnogorski galerijski prostor od 2011. godine u prizemnom dijelu reprezentativne renesansno-barokne palate Pima u Starom gradu u Kotoru. Osnovni fond Galerije obuhvata 372 umjetnička djela rađena različitim tehnikama: slike, grafike, crteže, mozaike, serigrafije, skulpture, tapiserije i umjetničke fotografije. Među najznačajnijim podzbirkama nalaze se Slovenačka grafika, Naiva i Crnogorski ciklus Cate Dujšin-Ribar. Pored zatvorene zbirke Galerije solidarnosti, naša ustanova u toj organizacionoj jedinici čuva i poklonjene slike i vajarske radove umjetnika/ca koji/e su izlagali/e u ovom galerijskom prostoru. Ukupan broj djela je 736 (437 poklonjenih, 299 likovnih radova – legat slikara Gojka Crnčevića). Maja 2022. godine promovisane su monografija pod nazivom „Galerija solidarnosti” i stalna galerijska postavka koju čine vrijedna djela pristigla u Kotor i Crnu Goru u znak podrške nakon katastrofalnog zemljotresa 1979. godine.

Osnivanje i razvoj Galerije solidarnosti

Nakon zemljotresa koji je zadesio Crnu Goru 15. aprila 1979. godine pokrenuta je akcija prikupljanja umjetničkih djela sa prostora bivše Jugoslavije preko tadašnjih udruženja likovnih umjetnika. Kotoru je pripao vrijedan umjetnički fond kao osnov za stvaranje Galerije solidarnosti. Godine 1980. uslijedilo je uređenje muzejsko-galerijskog prostora na Trgu od oružja za smještaj Galerije i Muzeja socijalističke revolucije opštine Kotor u osnivanju. Iako je ovaj izuzetni prostor priveden namjeni, nikada nije zaživio, pa je galerijski fond deponovan i premještan po raznim mjestima u Kotoru. U palati Pima nalazi se od 2011. godine kada je, povodom Dana opštine Kotor, Opštinska javna ustanova „Muzeji” zvanično dobila na upotrebu ovaj reprezentativni galerijski prostor. Galerija obuhvata tri sale za izlaganje i depo za smještaj eksponata. Pored vrijedne i zatvorene zbirke pristigle nakon zemljotresa, širi fond Galerije solidarnosti danas čine i pokloni, umjetnički radovi kupljeni ili dobijani na poklon, većinom od likovnih umjetnika/ca koji/e su u ovom prostoru izlagali/e.

Muzeji Kotor - Galerija solidarnosti Muzeji Kotor - Galerija solidarnosti
Muzeji Kotor - Galerija solidarnosti Muzeji Kotor - Galerija solidarnosti
Muzeji Kotor - Galerija solidarnosti Muzeji Kotor - Galerija solidarnosti
Muzeji Kotor - Galerija solidarnosti Muzeji Kotor - Galerija solidarnosti
Muzeji Kotor - Galerija solidarnosti Muzeji Kotor - Galerija solidarnosti
Muzeji Kotor - Galerija solidarnosti Muzeji Kotor - Galerija solidarnosti
Muzeji Kotor - Galerija solidarnosti Muzeji Kotor - Galerija solidarnosti