Praistorijski nalazi sa područja Kotora

Među velikim brojem kamenih tumula (humki) rasutim po brdima Boke Kotorske, dva su uvijek privlačila posebnu pažnju. Za razliku od ostalih, one su bile smještene gotovo u sredinu tivatskog polja, a u narodu ih nazivaju mala i velja gruda, dok su humke u narodu nazivali “gomile”.

Praistorijski nalazi sa područja Kotora

Sačuvano je predanje da su grude nastale kao rezultat kamenovanja prestupnika, zbog čega ih često zovu “proklete gomile”. To je vjerovatno i bio razlog što su ostale gotovo netaknute do našeg vremena.

Mala gruda

Arheološka istraživanja Male grude su vršena tokom 1970. i 1971. godine. Njena visina u centru je oko 4, a prečnik oko 20 metara. Istraživanja su pokazala da je sahranjivanje na Maloj grudi vršeno s kraja III i početkom II milenijuma stare ere. Detaljnije >>

Velika gruda

Arheološka istraživanja tumula Velika gruda izvođena su tokom tri godine, 1988, 1989. i 1990. godine, a nosilac je bio tadašnji Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Kotora, u saradnji sa Odjeljenjem za praistoriju i protoistoriju Univerziteta u Cirihu, koji je 1996. godine izdao dvotomnu publikaciju o ovom značajnom nalazištu. Detaljnije >>