Praistorijski nalazi sa područja Kotora

Među velikim brojem kamenih tumula (humki) rasutih po Boki Kotorskoj, dva su uvijek privlačila posebnu pažnju. Nalaze se u u sredini Grbaljskog polja, a u narodu ih nazivaju Malom i Veljom (Velikom) grudom.

Praistorijski nalazi sa područja Kotora

Sačuvano je predanje da su grude nastale kao rezultat kamenovanja prestupnika, zbog čega ih često zovu “proklete gomile”. To je vjerovatno i bio razlog što su ostale gotovo netaknute do našeg vremena.

Mala gruda

Arheološka istraživanja Male grude su vršena tokom 1970. i 1971. godine. Njena visina u centru je oko 4, a prečnik oko 20 metara. Istraživanja su pokazala da je sahranjivanje na Maloj grudi vršeno s kraja III i početkom II milenijuma stare ere. Detaljnije >>

Velika gruda

Arheološka istraživanja tumula Velika gruda izvođena su tokom tri godine, 1988, 1989. i 1990. godine, a nosilac je bio tadašnji Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Kotora, u saradnji sa Odjeljenjem za praistoriju i protoistoriju Univerziteta u Cirihu, koji je 1996. godine izdao dvotomnu publikaciju o ovom značajnom nalazištu. Detaljnije >>