Kontakti


Direktor
Stari grad 313, Kotor
+382 32 302 540
direktor@muzejikotor.me
info@muzejikotor.me


Muzej grada Perasta
Obala Marka Martinovića, Perast
+382 32 373 519
perast@muzejikotor.me

Lapidarijum (Crkva sv. Mihaila)
Stari grad, Kotor
lapidarijum@muzejikotor.me

Crkva svetog Pavla (multimedijalna dvorana)
Stari grad, Kotor
+382 32 520 796
crkva@muzejikotor.me

Galerija solidarnosti
Palata Pima, Kotor
+382 32 322 798
galerija@muzejikotor.me