Slobodan pristup informacijama

2021

Br. UPI 01-015/21-2/3
04.07.2021.

Maja Uskoković, Kotor

Dostavljanje dokumnetacije uprave za zaštitu kulturnih dobara za uslove i način čišćenja kamene plastike koja se nalazi u sklopu crkve Sv. Mihaila u Starom gradu u Kotoru - preuzmite pdf


Br. UPI 01-015/21-1
24.02.2021.

Bracanović Đorđe, Kotor, Dobrota b.b., a preko advokata Vujović Milisava sa Cetinja
Dostavljanje informacije, o danu, mjesecu i godini prestanka radnog odnosa Gojka Andrijašvića

Br. UPI 01-015/21-1-1
24.02.2021.

Obavještenje da se Gojko Andrijašević nalazi i dalje u radnom odnosu, na poziciji Rukovodioca Istorijskog muzeja Kotor - preuzmite pdf