Lapidarijum – Crkva Svetog Mihaila

Predmeti kamene plastike Lapidarijuma u Kotoru čine jedinstvenu grupu spomenika naše prošlosti, koja je među najbogatijima i najznačajnijima u Crnoj Gori i na jugoistočnoj obali Jadrana. Lapidarijum se (privremeno) nalazi u romano-gotičkoj Crkvi Svetog Mihaila na Pjaci od kina u Starom gradu.

U stalnoj postavci nalaze se eksponati iz antičkog i kasnoantičkog perioda, ranog hrišćanstva, preromanike, romanike, gotike, renesanse i baroka. Među njima svakako treba izdvojiti raritete poput ilirsko-rimskog kupastog cipusa iz 2 – 3. vijeka nove ere, reljef Jagnjeta (Agneca) Božjeg iz ranohrišćanske epohe, djelimično rekonstruisani kameni crkveni namještaj iz perioda preromanike. U Lapidarijumu je izloženo i više grbova kotorskih providura i starih kotorskih i peraških porodica: Pezzi, Beskuća, Drago, Paskvali, Manjo, Bolini, Bembo, Buća, Bizanti, Vrakjen, Contareno i Visković. U postavci pažnju privlači i veći broj izuzetno dekorisanih kapitela čije porijeklo nalazimo u rasponu od antike do baroka.

 Značajna i bogata zbirka kamenih predmeta kotorskog Lapidarijuma počela je da se prikuplja još od 1906. godine. Nakon opsežnih sanacionih radova koji su izvođeni u periodu od 1896. do 1907. godine na Katedrali Svetog Tripuna, u oltarskom prostoru su otkriveni fragmenti crkvenog namještaja iz starijih faza ovog i drugih značajnih gradskih objekata. Upravo ovi nalazi su, sa ostalim arheološkim i arhitektonskim ulomcima, bili povod za formiranje Bokeljskog starinarskog društva 1906. godine koje je postojalo do 1914. Društvo je imalo svoj statut, a istaknuti cilj je, između ostalog, bio „sakupljanje, obrada i izlaganje starih kamenih spomenika”. Tada je osnovan mali gradski muzej – lapidarijum u kom su izložene lapide pronađene prilikom pomenute sanacije Katedrale. Muzej je smješten u bivšoj crkvi Gospe od Rozarija u Starom gradu gdje je ostao do kraja Drugog svjetskog rata.

Predmeti kamene plastike Lapidarijuma danas se, pored Crkve Svetog Mihaila, nalaze u krugu Crkve Svetog Pavla i na bastionu Riva iznad sjevernih gradskih vrata, na Rimskim mozaicima u Risnu, zatim u Centru za konzervaciju i arheologiju Crne Gore – Područnom odjeljenju Kotor, Kulturnom centru ,,Nikola Đurković” i Pomorskom muzeju Crne Gore. Od značaja je da svi predmeti kamene plastike grada Kotora budu smješteni i izloženi adekvatno, onako kako Kotor zaslužuje – na jednom mjestu.

Višedecenijska je potreba da grad Kotor trajno riješi pitanje prostora za lapidarijum. Naime, kotorski lapidarijum je 2004. godine privremeno smješten u Crkvi Svetog Mihaila dok se ne pronađe adekvatno rješenje. Rješenje do danas nije pronađeno.

 

Muzeji Kotor - Galerija solidarnostiMuzeji Kotor - Galerija solidarnosti
Muzeji Kotor - Galerija solidarnostiMuzeji Kotor - Galerija solidarnosti
Muzeji Kotor - Galerija solidarnostiMuzeji Kotor - Galerija solidarnosti
Muzeji Kotor - Galerija solidarnostiMuzeji Kotor - Galerija solidarnosti
Muzeji Kotor - Galerija solidarnostiMuzeji Kotor - Galerija solidarnosti
Muzeji Kotor - Galerija solidarnostiMuzeji Kotor - Galerija solidarnosti
Muzeji Kotor - Galerija solidarnostiMuzeji Kotor - Galerija solidarnosti
Muzeji Kotor - Galerija solidarnostiMuzeji Kotor - Galerija solidarnosti
Muzeji Kotor - Galerija solidarnostiMuzeji Kotor - Galerija solidarnosti
Muzeji Kotor - Galerija solidarnostiMuzeji Kotor - Galerija solidarnosti
Muzeji Kotor - Galerija solidarnostiMuzeji Kotor - Galerija solidarnosti
Muzeji Kotor - Galerija solidarnostiMuzeji Kotor - Galerija solidarnosti
Muzeji Kotor - Galerija solidarnostiMuzeji Kotor - Galerija solidarnosti
Muzeji Kotor - Galerija solidarnostiMuzeji Kotor - Galerija solidarnosti
Muzeji Kotor - Galerija solidarnostiMuzeji Kotor - Galerija solidarnosti
Muzeji Kotor - Galerija solidarnostiMuzeji Kotor - Galerija solidarnosti
Muzeji Kotor - Galerija solidarnostiMuzeji Kotor - Galerija solidarnosti
Muzeji Kotor - Galerija solidarnostiMuzeji Kotor - Galerija solidarnosti
Muzeji Kotor - Galerija solidarnostiMuzeji Kotor - Galerija solidarnosti
Muzeji Kotor - Galerija solidarnostiMuzeji Kotor - Galerija solidarnosti
Muzeji Kotor - Galerija solidarnostiMuzeji Kotor - Galerija solidarnosti

 

i izlože u adekvatnom prostoru.