Buđenje ranobronzanog princa

Na osnovu nalaza iz praistorijskih tumula Mala i Velika gruda (3000 – 2500. godine p.n.e) a pomoću savremenih arheoloških metoda, Opštinska javna ustanova „Muzeji” Kotor javnosti predstavlja praistorijskog čovjeka ovog kraja, njegove upotrebne predmete i grobno mjesto.
Pomenuti lokaliteti u Grbaljskom polju mjesto su pokopa uticajnih vladara sahranjenih sa svim insignijama vlasti i moći. Dragocjeni nalazi koji se čuvaju u našoj ustanovi nedvosmisleni su dokaz visokog društvenog položaja sahranjenih osoba koje sa pravom nazivamo prvim vladarima ovih prostora.
Nastavi čitanje » “Buđenje ranobronzanog princa”