Prezentacija, digitalne analize i istraživanja: “Domicijan u Kotoru”

“Domicijan u Kotoru” naziv je multidisciplinarnog projekta koji je sprovela Opštinska javna ustanova “Muzeji” Kotor, s ciljem prezentacije, digitalne analize i istraživanja mermernog portreta rimskog imperatora Domicijana koji se čuva u Kotorskom lapidarijumu.

Ovaj portret izuzetnog je kvaliteta, a pronađen je osamdesetih godina prošlog vijeka u Kumboru, dok je pretpostavka da je nastao tokom osme ili devete decenije I vijeka.

Tit Flavije Domicijan, koji je stupio na presto 81. i ubijen 96. u svojoj četrdesetpetoj godini života, bio je prvi rimski car prema kojem je službeno primijenjena kazna Damnatio memoriae (protjerivanje iz javne uspomene), koju je rimski senat posmrtno izricao zbog tiranije, izdaje ili neke druge krivice počinjene prema Rimskom carstvu.

U namjeri da se dođe do mogućeg izgleda Domicijanovog lica, u digitalnoj analizi korišćena je napredna metoda koja se temelji na mašinskom učenju, odnosno upotrebi generativne neuralne mreže GAN u stvaranju prikaza. Oživljavanjem lica cara Domicijana kroz fotorealistični prikaz djelimično je povraćen identitet ovom značajnom eksponatu iz fundusa OJU “Muzeji” Kotor.

Na projektu su učestovali arheolozi Timka Alihodžić, Miloš Petričević i Jugoslav Pendić, dok su urednice bogatog kataloga koji prati ovo vrijedno istraživanje mr Mirjana Vukasović i Jelena Vukasović.

Digitalna analiza i istraživanje biće predstavljeno u Crkvi sv. Pavla u Kotoru, u ponedjeljak, 30. maja s početkom u 19 sati.