“Sto lica posjetnica”

Svečano otvaranje dokumentarne izložbe “Sto lica posjetnica” biće u Muzeju grada Perasta u utorak 28. februara 2023. u 12 sati povodom godišnjice osnivanja ove muzejske ustanove.

Posjetnice koje čuvamo potiču iz druge polovine XIX vijeka. Štampani podaci pretežno su na rimskom ili bakroreznom pismu, ima ih na gotici i starom turskom, a slova su uspravna ili u kurzivu. U ovoj zbirci, koja broji oko 700 posjetnica, često nailazimo na primjerke sa ispisanim porukama, kratkim informacijama ili savijenim uglovima. Svaka pojedinačno zapis je o jednoj posjeti i ličnosti čije ime pronalazimo, a združene čuvaju uspomenu na onog čije su bile vlasništvo – peraškog kontea Luiđija Viskovića. Podsjetimo, Luiđi Visković poticao je iz znamenite peraške porodice Visković koja je ostavila dubok trag u kulturno-istorijskom razvoju Perasta. Kao diplomata vrhunac karijere doživio je imenovanjem na poziciju generalnog konzula Austro-Ugarske u Solunu što je bila prilika da upozna najznačajnije ličnosti političkog, ekonomskog i kulturnog života ovog tada osmanskog grada.