Ječerma, baršun, XX vijek

Ječerma iz XX vijeka, izrađena od baršuna, sastavni je dio uniforme Bokeljske mornarice.

Nosi se preko košulje. Sastoji se iz tri dijela: dva prsna dijela i jedno leđno. Prsi ječerme su ukrašene zlatnim širitima i kićankama. Oko vrata je prišivena šira ukrasna traka, dok se druga ukrasna traka pruža dužinom prsnog dijela i ukrašava ječermu.

Ječermu nose svi članovi Bokeljske mornarice bez obzira na čin.