Mornarska škrinja, drvo/metal, XIX vijek

Mornari su nekada nosili škrinje u kojima su spremali najneophodnije – odijelo, rublje i sl.

Škrinja koja se čuva u Muzeju grada Perasta je iz XIX vijeka na šta ukazuje oznaka ispisana na prednjoj strani. Ukrašena je geometrijskim (pravougaoni motivi) i floralnim motivima (čempresi, vjenčići), dok je na prednjoj strani (lijevo i desno prema ivicama) prikazana glava ribe.

Unutrašnjost poklopca pored čempresa sadrži i tri dijela koja služe za smještaj fotografija. Na jednom je natpis „MODE DI PARIGI“, a na drugom „LE JOURNAL DES DAMES ET DES DEMOISELLES-EDITION BELGE“, oba sa prikazom dama u raskošnim kostimima. Središnji ram je prazan.

Rijetke su mornarske škrinje koje su oslikane. Obično su jednostavnije izrade, bez ukrasa.