Najava multimedijalnog događaja „Muzikom, lirikom i gastronomskim specijalitetima kroz peraški XIX vijek”

„Muzikom, lirikom i gastronomskim specijalitetima kroz peraški XIX vijek” – naziv je multimedijalnog događaja koji će biti održan u srijedu 25. septembra 2019. godine s početkom u 19 h u Muzeju grada Perasta.

Pjesme iz Peraškog arhiva Viskovića govoriće Dolores Fabian, salonsku muziku iz notnih zapisa Viskovića na klaviru će izvesti Dejan Krivokapić, a grupa mještanki će za degustaciju pripremiti tradicionalne specijalitete perašku tortu, bobe i koromane.

Cilj projekta je da se šira, ali i stručna javnost, muzičkim, dramskim i gastronomskim programom prisjeti raskošnog kulturnog i zabavnog života koji se odvijao u Boki Kotorskoj, posebno Perastu krajem XIX stoljeća. U to vrijeme ovaj gradić, iako na zalasku slave, još uvijek je sijao evropskim sjajem prije svega zahvaljujući prosvijećenim i imućnim građanima i građankama koji su revnosno pratili ondašnju modu, umjetnost i gastronomiju. Muzej grada Perasta je čuvar mnoštva predmeta, knjiga i dokumenata koji svjedoče o načinu života, zabave i dokolice proteklih vjekova u ovom mjestu.

Za ovu priliku OJU ,,Muzeji” priprema prevode sa italijanskog na crnogorski jezik odabranih pjesama i soneta pisanih prigodom vjenčanja u Perastu 1886. godine. Pomenute pjesme sa prevodima naći će se u publikaciji pod nazivom ,,Pjesme sa vjenčanja Krsta i Milene Visković”.

Multimedijalnim događajem „Muzikom, lirikom i gastronomskim specijalitetima kroz peraški XIX vijek” OJU „Muzeji” i Muzej grada Perasta se pridružuju obilježavanju Dana evropske baštine, manifestacije koju Ministarstvo kulture, u saradnji sa Savjetom Evrope, Evropskom komisijom i lokalnim i nacionalnim institucijama iz oblasti kulture, realizuje dvanaestu godinu za redom. Tema ovogodišnjem Dana evropske baštine je „Umjetnost i zabava – baština na pozornici“.

Najava multimedijalnog događaja „Muzikom, lirikom i gastronomskim specijalitetima kroz peraški XIX vijek”

Projekat je podržan sredstvima Ministarstva kulture Crne Gore, a naša ustanova daje doprinos ne samo obilježavanju Dana evropske baštine, već i valorizaciji i promociji ovdašnjeg kulturnog nasljeđa.

OJU „MUZEJI” KOTOR