UČENICI POMORSKE ŠKOLE SLUŠALI O ZNAČAJNIM LIČNOSTIMA BOKELJSKOG POMORSTVA

U okviru projekta “Duga tradicija pomorskih nauka“, koji Opštinska javna ustanova “Muzeji” organizuje u saradnji sa Srednjom pomorskom školom iz Kotora, danas su u amfiteatru ove škole održana predavanja “Pomorstvo za vrijeme Venecijanske republike” i “Pomorstvo u XX vijeku”.

Aleksandra Simeunović, rukovoditeljka Rimskih mozaika u Risnu, govoreći o bokeljskom pomorstvu u vrijeme vladavine Mletačke republike, kao značajne ličnosti tog perioda apostrofirala je Marka Martinovića i Matiju Zmajevića.

“Prikaz slike ‘Marko Martinović uči ruske boljare i kneževe pomorstvu’ prikazuje teorijski dio obuke ruskih boljara i kneževa krajem 17. vijeka. Upravo teorijski i praktični dio obuke važan je sa aspekta početka pomorskog školstva na našim prostorima“, kazala je Aleksandra Simeunović.

Velika značaj, naglasila je, pripada i Matiji Zmajeviću, ruskom generalu, čiji se portret, kao i Svetoandrejska zastava i diploma čuvaju u Muzeju grada Perasta.

O značaju Muzeja grada Perasta govorila je njena rukovoditeljka Danijela Đukić, upoznavši učenike sa najznačajnijim pomorskim ličnostima našeg kraja u 20. vijeku.

“U Muzeju grada Perasta čuva se veliki broj pomorskih predmeta iz 20. vijeka, među kojima su brodski satovi, barometri i makete brodova, gdje je posebno zanimljiv školski brod ‘Vila Velebita’, na kojem su plovili mnogi kadeti sa našeg područja“, kazala je Đukić, naglasivši potrebu i značaj očuvanja pomorskog nasljeđa.

Projekat “Duga tradicija pomorskih nauka“, koji je podržala Balkanska mreža muzeja, u narednom periodu donosi još zanimljivih predavanja.