Džeferdar Mehemed age Rizvanagića

Džeferdar je duga puška kremenjača iz XVIII i XIX vijeka, obično bogao ukrašene cijevi i kundaka. Poznata je posebno u Turskoj, a u južnoslovenskim krajevima naziva se i dževerdar, dževerdan, dževerlija, dževeruša i sedeflija.

Cijevi džeferdara su većinom  bogato ukrašene srebrom, kundak je od drveta i savijen u obliku luka, a ukrašen sedefom, dragim kamenjem ili srebrom. Izrađivani u FočiRisnuHerceg Novom i Kotoru.

U Muzeju grada Perasta se čuva džeferdar Mehemed age Rizvanagića  koji je je u Perastu ostao kao ratni trofej 15. maja 1654. godine kada su Peraštani pobijedili tursku vojsku. U tom boju je poginuo i njihov zapovjednik, risanski dizdar Mehmed aga Rizvanagić.