Jatagan – posebna vrsta noža vojske Osmanskog carstva

Jatagan je posebna vrsta noža sa zakrivljenim jednobridnim sječivom  koji se u osmanskoj vojsci koristio od sredine XVI do kraja XIX vijeka. Ime je dobio po gradu Yatağan u kojem se ovakvo oružje proizvodilo, a koristio pri jurišu i u bliskoj borbi.

Oštrice su se izrađivale od dvije vrste čelika – između ta dva mekša i elastičnija umetao se dio od  kaljenog čelika. Kovanjem i temperaturnom obradom  se dobijala visoka čvrstoća i elastičnost  što je bila prednost u odnosu na druge vrste bodeža koji su se koristili u to vrijeme.

Drška im je zbog stabilnijeg držanja račvasta, s dva uva, a izrađivane su od drveta, roga, slonove i goveđe kosti, metala… Često su filigransko ukrašavani zlatnom i srebrnom žicom, sedefom i dragim kamenjem. Natpisi na sječivu su ispisani arapskim slovima i uglavnom sadrže ime majstora, ime vlasnika ili stihove iz Kurana.

Jatagani koji se nalaze u Muzeju grada Perasta ostali su u Perastu kao ratni trofej iz borbi sa Turcima.