“BAŠTINA OTVORENA ZA SVE”

U okviru “Dana evropske baštine” a u skladu sa temom “Baština otvorena za sve”, Opštinska javna ustanova “Muzeji” u petak 1. oktobra sa početkom u 13 sati u Galeriji solidarnosti organizuje program “Otvorena vrata svima” – savjetovanje o učešću osoba sa invaliditetom u kulturnom životu grada Kotora.

Naš gost će biti Božidar Denda, direktor Biblioteke za slijepe, nekadašnji predsjednik Saveza slijepih i poznavalac legislative koja tretira osobe s invaliditetom.

Cilj je sticanje preporuka kako da ustanove kulture svoje programe uspješnije i adekvatnije prilagode osobama s invaliditetom i kako da se ta ranjiva populacija animira i osnaži da učestvuje u gradskom životu na polju kulture.

Od važnosti je da ustanove kulture učine sve iz domena svojih nadležnosti kako bi njihove prostore osobe s invaliditetom doživljavale kao sebi bliske, poznate i prijateljske.

Po statističkim procjenama, 10% ukupne populacije čine osobe sa nekom vrstom invaliditeta.

OJU  “Muzeji“ vjeruju da je program  “Otvorena vrata svima“ kvalitetan korak ka animiranju svih naših sugrađana i sugrađanki i ohrabrivanju njihovih kulturnih potreba.