Ćemer, muški, platno/koža, početak XX vijeka

Muški ćemer koji se čuva u Muzeju grada Perasta datira s početka XX vijeka, a urađen je od platna i kože.

Ćemer je sastavni dio uniforme bokeljske mornarice.

Nosi se oko pasa, preko gaća i ječerme.  Sastoji se iz više djelova sa unutrašnjim pregradama. Ćemer je od crvene svite (baršuna). Spoljašnji dio ćemera ukrašen je zlatnim gajtanima različitih motiva. Vrpce koje se nalaze na oba kraja služe da se ćemer pričvrsti oko pasa.

Materijal za ćemere se nabavljao sa strane, a domaći majstori su ih izrađivali najviše u Kotoru.