Šivaća mašina, metal, kraj XVIII vijeka

Šivaća mašina, izrađena od metala, datira s kraja XVIII vijeka.

Sastavljena je iz dva dijela. Osnova je kruškastog oblika sa četiri nožice. Točak na luku je pokretan. Pričvršćen je samo osovinom po sredini i okruglog je oblika. Otvor točka je dekorisan sa 6 srcolikih polja u kojima je dekor floralnih motiva. Na jednoj strani je osnova za šivenje, za iglu i konac, dok je na drugoj strani  veći točak za pokretanje.