Dušan Medin i Dragana Lalošević predstavili OJU „Muzeji” Kotor na Radiju Budva

Direktor OJU „Muzeji” Kotor Dušan Medin i rukovodilac Muzeja grada Perasta Dragana Lalošević gostovali su na Radiju Budva, gdje su govorili o samoj ustanovi i fundusu koji baštini, te programu kulturnih dešavanja koji se održavaju pod njenim okriljem.

Dušan Medin i Dragana Lalošević predstavili OJU “Muzeji” Kotor na Radiju Budva

Medin je istakao kompleksnost OJU „Muzeji” Kotor, kazavši kako se u sastavu ustanove, uz Muzej grada Perasta, nalaze Lapidarijum, Crkva sv. Pavla i Galerija solidarnosti. Ukazao je na izuzetnu vrijednost fundusa, te podvukao značaj ustanove koji ima u cilju očuvanja i prezentacije bogate kulturne baštine.

Posebno je istaknut Muzej grada Perasta čija vrijednost prevazilazi domaće okvire, o čemu je govorila Lalošević, podsjećajući na istorijat muzeja i impozantne zbirke koje godinama privlače domaće i strane posjetioce.

Uz planove za organizaciono i jačanje svih ostalih kapaciteta ustanove, apostrofiran je bogat kulturni program krajem prošle godine, a najavljena su jednako tako sadržajna dešavanja planirana za naredni period.

Zaključivši kako je potrebno snažiti međukulturnu saradnju primorskih gradova, Medin i Lalošević pozvali su građane Budve i njihove goste da posjete muzejske i galerijske prostore njihove ustanove u Perastu i Kotoru.