Interaktivni okrugli sto „Muzej grada Perasta: Vizije razvoja“

Interaktivni okrugli sto „Muzej grada Perasta: Vizije razvoja“ održaće se, povodom dana osnivanja muzeja, u četvrtak, 28. februara 2019. godine, sa početkom u 12 časova u salonu Muzeja grada Perasta (OJU „Muzeji” Kotor).

OJU „Muzeji“ Kotor, povodom obilježavanja 82 godine od osnivanja Muzeja grada Perasta, organizuje okrugli sto na kojem će se govoriti o perspektivi muzeja, sa osvrtom na njegov koncept u bliskoj budućnosti, uz prilagođavanje savremenim izazovima.

Zaštita dobara pokretne i nepokretne kulturne baštine, kao i njena valorazacija, takođe je tema o kojoj će se diskutovati na okruglom stolu interaktivnog karaktera.

Interaktivni okrugli sto „Muzej grada Perasta: Vizije razvoja“

Na okruglom stolu govoriće Dušan Medin, direktor OJU „Muzeji“ Kotor, Jelena Vukasović, sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor, Dragana Lalošević, rukovoditeljka Muzeja grada Perasta, dr Ilija Lalošević, redovni profesor Arhitektonskog fakulteta u Podgorici, mr Zorica Čubrović, arhitektica i viša konzervatorka u Upravi za zaštitu kulturnih dobara – Područna jedinica Kotor i mr Maja Uskoković, konzervatorka-restauratorka u Muzeju grada Perasta, dok će moderatorka biti Marina Dulović, muzejska pedagoškinja.