FesKK – Drugi dan festivala

U prostorijama Galerije solidarnosti održan je FesKK (Prvi festival knjiga- humanistike, nauke i umjetnosti u Crnoj Gori). Festival se održavao pod pokroviteljstvom Opštine Kotor, u organizaciji OJU „Muzeji“ Kotor i JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor, a po licenci izdavačke kuće HERAedu iz Beograda, u periodu od 20. do 22. decembra.

U okviru programa drugog festivalskog dana održano je osam prezentacija izdanja koji su se našli na FesKK-u.

FesKK - Drugi dan festivala

I Ekonomika turizma (2018) dr Dragan Rajević

Na prezentaciji govorili: autor dr Dragan Rajević, novinar Duško Davidović, u ime recenzenta prof. dr Rada Ratkovića govorila saradnica u nastavi na Fakultetu za biznis i turizam u Budvi Bojana Rucović, medoratorka je bila vlasnica izdavačke kuće HeraEdu iz Beograda Zorica Stablović Bulajić.

II Mi, Vi, Oni: O akademskim veštinama (2018) dr Marijana Semič Šećibović (Fakultet za turizam i menadžment, Konjic, BIH), HeraEdu, Beograd

Prisutnima se najprije obratila vlasnica izdavačke kuće HeraEdu iz Beograda Zorica Stablović Bulajić; medijatorka je bila sociološkinja i muzikološkinja Maja Vasiljević; o knjizi je govorila i autorka, dekanica na Fakultetu za turizam i menadžment u Konjicu dr Marijana Semić Šećibović.

FesKK - Drugi dan festivala

III Ruralni turizam u Crnoj Gori: Marketing aspekt razvoja (2018) dr Ilija Moric, Tehnopolis, Nikšić

Na prezentaciji je govorio autor dr Ilija Moric, moderatorka je bila vlasnica izdavačke kuće HeraEdu iz Beograda Zorica Stablović Bulaji

IV Barski ljetopis: Prvih trideset godina: 1988-2017 (2018) ur.dr Anastazija Miranović, Opština Bar

Na prezentaciji je govorila potpredsjednica Opštine Bar Tanja Spičanović, autorka izdanja- direktorica Narodnog muzeja Crne Gore dr Anastazija Miranović, te koautor Željko Milović. Moderatorka je bila sociološkinja i muzikološkinja Maja Vasiljević

FesKK - Drugi dan festivala

V Čudesni svijet Puha Đorđa ( trilogija 2016, 2017, 2018) Žarko Vučinić ,,Gligorije Dijak“ Podgorica

O knjizi je govorio autor Žarko Vučinić. Moderatorke su bile urednica programa FesKK-a Stanka Janković Pivljanin te dr Biljana Jovanović Ilić

VI Jatagani u Crnoj Gori (2018) Drginja Radonjić i Goran Bubanja, Kulturni Centar Bar

O knjizi su govorili: prof.dr Velibor Spalević (Filozofski fakultet UCG), te autori Draginja Radonjić i Goran Bubanja. A moderatorka promocije je bila bibliotekarka savjetnica u Gradskoj galeriji Kotor i profesorica srpskog jezika i književnosti Jasmina Bajo

VII Saglasja: Političko-filozofski ogledi (2018) dr Predrag Zenović, Narodna biblioteka Budva

O knjizi su , pored autora, govorili recenzent izdanja, redovni profesor Teorija političkih sistema i Političke kulture prof. dr Milan Podunavac i politikolog, doc. dr Vladimir Pavićević. Moderatorka je bila dr Biljana Jovanović Ilić

VIII 120 godina knjižarstva u Boki Kotorskoj (1898-2018) Nikola Malović (Knjižara So, Herceg Novi)

Na promociji govorio Nikola Malović. Moderatorka je bila urednica programa FesKK-a Stanka Janković Pivljanin.