Kalpak, platno/perjanica, XX vijek

Kalpak je sastavni dio uniforme bokeljske mornarice, izrađen je od platna i perjanice, a datira iz XX vijeka.

Kalpak Bokeljske mornarice predstavlja tamno krzno (bijelo krzno ima samo admiral i viceadmiral), crveni tepelak-naboran. Kalpak sa crnom perjanicom.

Na prednjoj strani grb grada Perasta (dvije ruke koje drže krst); mesingana pločica sa krunom i plavim poljem u sredini.

Sa strane su dva mesingana dugmeta niz koje vise kićanke. Od jednog do drugog dugmeta pružaju se u dva reda gajtani. Prvi, gornji  gajtan je tanji, drugi donji veći – isprepletan.

Unutrašnja strana kalpaka postavljena plavim materijalom sa žutim floralnim (listolikim) motivima.