Garnitura utega za ulaganje, mesing, XIX vijek

Garnitura utega za ulaganje (mesing) iz XIX vijeka, sastoji se od kutije sa 7 zdjelica koje ulaze jedna u drugu.

Kutija se zatvara poklopcem koji se pričvršćuje po bočnoj strani.  Na poklopcu su utisnuti žigovi sa brojevima za određivanje težine: 864, 874, 810, 898, 862.

Na dnu kutije je utisnuta oznaka za mjerenje: 16L. Po dnu prvih šest zdjelica utisnuti su žigovi sa brojevima kao na poklopcu. Na najvećoj zdjelici je utisnuta oznaka 8L; slijede manje po veličini sa oznakama 4L, 2L i 1L. Ostale tri nemaju sličnih oznaka.