Mač Vukše Stjepanovića – poklon hrvatskog bana Petra Zrinjskog Peraštanima

Mač  je tipa paloš jednobride oštrice  izradjene od teškog čelika.

Duž oštrice je ugraviran tekst na bosančici – „Sudi Gospode one koji me obilaze i pobij one koji se bore sa mnom. Primi oružje i štit i ustani boreći  se“, a na drugoj strani Memento mei domine, molitva Svetom Nikoli i potpis Vukše Stjepanovića.

Nekada je cijela oštrica bila optočena zlatom. Ručka je izrađena od srebra, a ukrašena dragim i poludragim kamenjem. Mač  je kombinacija mletačkog (italijanskog, jednooštrog sječiva i ukrsnice iz druge polovine XVI vijeka) i raskošne drške koja je odlika arapsko – marokanskog tipa mača. Korice mača su izrađene od tvrdog drveta i presvučene finom crnom kožom.

Prema predanju, ovaj mač je poklon Peraštanima od hrvatskog bana Petra Zrinjskog nakon pobjede nad Turcima 15. maja 1654. godine.