Novi katalog Lapidarijuma i Crkve sv. Mihaila

U cilju promocije bogate kulturno-istorijske zaostavštine grada Kotora i samog zaliva, gdje pojedini segmenti muzejskog fundusa imaju značaj svjetskih razmjera, Opštinska javna ustanova “Muzeji” sprovodi čitavi niz programskih aktivnosti kojima se ponovno otkrivaju dragulji prošlih vremena.

Lapidarijum u kotorskom Starom gradu, kao i Crkva sv. Mihaila gdje je smješten, slikovita su potvrda izrazito vrijednog nasljeđa koje je danas ponajbolji pokazatelj važnosti Kotora u jadranskom pa i mediteranskom prostoru kroz vjekove.

Upravo Crkva sv. Mihaila, koja počiva na starohrišćanskoj bazilici iz 6. vijeka, a značajna karkteristika su joj freske čuvenog kotorskog slikara Lovra Dobričevića, te Lapidarijum koji se ponosi antičkim unikatima i grbovima providura i lokalnih plemićkih porodica, našli su se u novom, savremeno dizajnirom katalogu, koji nudi zanimljive istorijske i informacije o kulturno-umjetničkim vrijednostima ovog živopisnog muzeja.

Tekstovi dvojezičnog ilustrovanog kataloga, koji na 40 stranica donosi i detaljan pregled naslova i sadržaja svih legendi, pripadaju arhitektici-konzervatorki Zorici Čubrović, arheologu Gojku Andrijaševiću, kao i slikarki konzervatorki Jasminki Grgurević.

Fotografije su uradili Nenad Mandić i Ranko Maraš, a prevod na engleski jezik Ranka Vilić.

Urednice su mr Mirjana Vukasović i Jelena Vukasović, dok ispred izdavača, Opštinske javne ustanove “Muzeji” Kotor, katalog potpisuje dr um. Dušica Ivetić, v.d. direktorke.