OJU “Muzeji” Kotor učestvuje u procesu reciklaže papira

U cilju očuvanja prirodne i životne sredine, a u skladu sa državnim ekološkim opredjeljenjem, Opštinska javna ustanova “Muzeji” Kotor aktivno učestvuje u procesu reciklaže kancelarijskog i ostalog papira.

Sarađujući sa kompanijom Monte eko reciklaža iz Nikšića, OJU “Muzeji” Kotor od maja sprovodi sakupljanje papira u svim organizacionim jedinicama, Muzeju grada Perasta, Galeriji solidarnosti, Crkvi sv. Pavla, Kotorskom lapidarijumu, kao i direkciji ustanove.

Svrstavajući se u red ustanova koje učestvuju u procesu reciklaže, OJU “Muzeji” Kotor potvrdila je društveno-odgovorno ponašanje, podstičući i ostale poslenike kulture da otpočnu sa ovim aktivnostima.