Rimski mozaici pod upravom OJU “Muzeji” Kotor

Arheološki lokalitet Rimski mozaici, nakon desetogodišnje uprave Turističke organizacije, odlukom Skupštine opštine Kotor prešao je pod upravu Opštinske javne ustanove “Muzeji” Kotor čime su obezbijeđeni pravni uslovi i stručni kapaciteti za objedinjavanje i brigu najvećeg dijela kulturnog i istorijskog nasljeđa sa područja kotorske opštine.

Ovaj lokalitet ostatak je rimske vile sa mozaicima u Risnu iz II vijeka nove ere i predstavlja izuzetno značajno kulturno dobro, te jedan od najuočljivijih mozaičkih kompleksa iz perioda Starog Rima u Crnoj Gori, ali i širem prostoru.

“Imajući u vidu značaj ovog kulturnog dobra i nesumnjivu potrebu njegove konstantne zaštite i unaprjeđenja uslova za njihovu valorizaciju u svakom pogledu, sasvim je prirodno, čak i iz razloga cijelishodnosti da je pravo upravljanja nad Rimskim mozaicima pripalo Opštinskoj javnoj ustanovi Muzeji“ Kotor, registrovanoj za obavljanje ovakve vrste djelatnosti”, kazala je direktorka ustanove Slađana Mijanović.

Arheološki lokalitet Rimski mozaici imaće status organizacione jedinice OJU “Muzeji” Kotor, u čijem su sastavu Muzej grada Perasta, Kotorski lapidarijum, Galerija solidarnosti, Crkva sv. Pavla (multimedijalna izložbena dvorana), dok ustanova čuva, proučava i prezentuje i praistorijske nalaze iz Male i Velike grude, te ostale značajne arheološke predmete.

Stavljanjem objedinjenog kulturnog nasljeđa pod upravu OJU “Muzeji” Kotor potvrđen je višedecenijski ugled ustanove po pitanju očuvanja izuzetno vrijedne baštine, a stvoreni su, jednako tako, uslovi za kvalitetnijom turističkom promocijom našeg kulturnog blaga.