Otvaranje izložbe Vinćenco Marija Koroneli i Perast

Otvaranje izložbe “V. M. Koroneli i Perast” i prezentacija konzervatorsko-restauratorskih radova na Koronelijevom izolaru biće otvorena u srijedu, 14. novembra, sa početkom u 19 časova u Muzeju grada Perasta (OJU “Muzeji” Kotor).

Koroneli je jedan od najpoznatijih kartografa Mletačke republike 17. vijeka. Poznat je i kao teolog, geograf, kosmograf i izdavač, a proslavio se i kao izrađivač globusa velikih dimenzija.

Kao kartograf nama je blizak preko izolara “Mari, Golfi, Isole, Spiagge, Porti, Citta, Fortezze ed altri Loughi dell’ Istria, Quarner, Dalmazia, Albania, Epiroe Livadia” i atlasa “Atlante Veneto” koji se čuvaju u Muzeju grada Perasta.

Otvaranje izložbe Vinćenco Marija Koroneli i Perast

U cilju očuvanja i zaštite kulturnog nasljeđa, uz izložbu će biti predstavljene faze sprovođenja konzervatorsko-restauratoskih radova na izolaru, a posjetioci će biti u prilici da se upoznaju sa njegovim izgledom prije i nakon konzervatorskog zahvata. Izložbu i prezentaciju pripremila je mr Maja Uskoković, konzervator-restaurator, koja je i sprovela konzervaciju izolara.

Izložba se održava povodom 300 godina od Koronelijeve smrti i u sklopu obilježavanja Dana opštine Kotor i Evropske godine kulturne baštine (2018).

Pokrovitelj projekta je Ministarstvo kulture Crne Gore koje je po programu zaštite kulturnih dobara izdvojilo sredstva za konzervaciju Koronelijevog izolara.

Dobro došli!