Otvorena dokumentarna izložba o nematerijalnim kulturnim dobrima Crne Gore u Galeriji solidarnosti

Dokumentarna izložba “Nematerijalna kulturna dobra Crne Gore” otvorena je večeras (četvrtak, 5. decembar) u kotorskoj Galeriji solidarnosti, čime je započela međunarodna konferencija “Nematerijalna kulturna baština Boke Kotorske” koja se održava u organizaciji Opštinske javne ustanove “Muzeji” Kotor, a uz podršku Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor i Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

Aleksandar Dajković, generalni direktor Direktorata za kulturnu baštinu, otvarajući izložbu, u ime Ministarstva kulture Crne Gore, zahvalio je Opštini Kotor i Opštinskoj javnoj ustanovi “Muzeji” Kotor što su, priređujući izložbu i međunarodnu konferenciju, uputili i podsjetili na nematerijalno nasljeđe, najosjetljiviji dio naše kulturne baštine.

“Prema kulturnoj baštini nas obavezuju brojna materijalna i nematerijalna kulturna dobra koja se nalaze na teritoriji Crne Gore, a koja ukazuju na bogatu istoriju i tradiciju , kao i na djelovanje različitih kultura koje su na ovom prostoru ostavile neizbrisiv trag. Viševjekovna kulturna prožimanja učinila su da Crna Gora izgradi osobenu tradiciju njegovanja i poštovanja različitosti koja je, bez obzira na brojne izazove i burnu prošlost, prepoznata kao tradicija multikulturalnog i multikonfesionalnog sklada”, kazao je Dajković, podsjećajući da je Bokeljska mornarica prvo nematerijalno kulturno dobro Crne Gore kandidovano za upis na reprezentativnu listu UNESCO-a.

Autori/ke izložbene postavke o zaštićenim nematerijalnim kulturnim dobrima od nacionalnog i lokalnog značaja  su Anastazija Miranović, Branko Banović, Mileva Pejaković-Vujošević, Tanja Vujović, Tanja Rajković i Danijela Đukić. Povod za organizovanje izložbe i konferencije jeste deset godina od ratifikovanja Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine.

“Integrisanje zaštite nematerijalnog kulturnog nasljeđa u održivo razvojne planove, zakone i programe na svim nivoima, jačanju institucionalnih okvira za pomoć u zaštiti nematerijalnog kulturnog nasljeđa i poboljšanju monitoringa u implementaciji Konvencije ujedno su i pokretačka snaga mnogih elemenata odnosno lokalnih zajednica, grupa i/ili pojedinaca u obezbjeđivanju transmisije i prepoznatljivosti tradicije od značaja“, kazala je Danijela Đukić, etnološkinja-antorpološkinja u OJU “Muzeji” Kotor.

Slađana Mijanović, VD direktorke Opštinske javne ustanove “Muzeji” Kotor, istakla je “kako izložba predstavlja Crnu Goru i Boku Kotorsku, a konferencija naučni pogled na bokeljsku živu kulturu čiji život broji vjekove i milenijume”.

“Iz tame vjekova do danas tako smo čuvali i sačuvali i kulturu i tradiciju i identitet ovdašnjih ljudi, vrlo delikatne osobenosti ovdašnjeg svijeta koji je živio u kulturnoj, nacionalnoj i vjerskoj raznolikosti, i dugoj i istrajnoj tradiciji održavanja autentične kulturne baštine. Kao što se Kotorani i Kotoranke ponose Bokeljskom mornaricom čije trajanje, kako se vjeruje, seže do 9. vijeka, kao što poštuju drevnu Fašinadu iz 15. i Gađanje kokota iz 17. vijeka, kao što stari karneval i Bokeljsku noć doživljavaju dijelom ne samo gradskih već i ličnih i porodičnih priča, tako je na našoj struci i opštinskoj i državnoj administraciji da učine sve kako bi nematerijalnu kulturnu baštinu zaštitili i sačuvali kao kucajuće srce ovog kraja”, naglasila je Mijanović.

U muzičkom dijelu programa učestvovala je ženska klapa “Bisernice Boke”, koja je ove godine proslavila četrdeset godina rada, na čemu je njenoj voditeljki Vlasti Mandić, dobitnici ovogodišnje Novembarske nagrade, od strane OJU “Muzeji” Kotor upućena posebna zahvalnost. Moderator večeri bila je Biserka Milić.

Međunarodna multidisciplinarna naučna konferencija „Nematerijalna kulturna baština Boke Kotorske: stanje, izazovi, potencijali” nastavlja se 6. i 7. decembra nizom predavanja eminentnih stručnjaka sa prostora bivše Jugoslavije.