Pacijenca

„Pacijenca” – naziv je izložbe radova dobrotske čipke otvorene  27. septembra  pred Katedralom Svetog Tripuna.

Program je imao elemente performansa jer su pored postamenata bile pozicionirane učesnice naših radionica koje na licu mjesta demonstrirale plemeniti vez čiju je vještinu izrade Crna Gora zaštitila kao nematerijalno kulturno dobro. Čipka i njen vez iskorak su ka građanima/kama na mjestu njihovih redovnih susreta, u ambijentu najvažnijeg gradskog trga.

Naziv Pacijenca je bokeljski italijanizam koji označava strpljenje. Strpljenje je sve: detalj veza na kome se dugotrajno radi, vezilja koja, čekajući dragog s mora, u vezu ne posustaje, učenje mlađih vještini izrade čipke, trajanje dobrotske čipke kroz vjekove do danas. Savremenog čovjeka, koji je satkan od digitalnih vještina i znanja u stalnoj trci sa vremenom, učimo kulturnoj nasljeđu Kotora, ali i pacijenci, miru ručnog rada i tom trenutku posvećenosti samom sebi.

Promotivni film za program „Pacijenca” uradio je reditelj Dušan Vuleković.
„Pacijencu” kotorskih „Muzeja” podržalo je Ministarstvo kulture i medija, a održava se u okviru „Dana evropske baštine”.