Buđenje ranobronzanog princa

Na osnovu nalaza iz praistorijskih tumula Mala i Velika gruda (3000 – 2500. godine p.n.e) a pomoću savremenih arheoloških metoda, Opštinska javna ustanova „Muzeji” Kotor javnosti predstavlja praistorijskog čovjeka ovog kraja, njegove upotrebne predmete i grobno mjesto.
Pomenuti lokaliteti u Grbaljskom polju mjesto su pokopa uticajnih vladara sahranjenih sa svim insignijama vlasti i moći. Dragocjeni nalazi koji se čuvaju u našoj ustanovi nedvosmisleni su dokaz visokog društvenog položaja sahranjenih osoba koje sa pravom nazivamo prvim vladarima ovih prostora.

„Nadam se da će postavka koja predstavlja ranobronzanog princa biti prva u budućem muzeju grada Kotora čiji će početak rada vjerujem biti već naredne godine. Ova izložba je samo još jedan od izuzetnih programa Muzeja kojim se možemo ponositi i koji ovu ustanovu iznova svrstava u najvažnije činioce kulturnog života našeg grada” – rekao je predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić otvarajući u Crkvi Svetog Pavla multimedijalnu izložbu pod nazivom „Buđenje ranobronzanog princa”.
Javnosti je pružena prva digitalna rekonstukcija praistorijskog čovjeka Boke Kotorske, a postavka ilustruje rezultate dvogodišnjih istraživanja na osnovu nalaza iz praistorijskih tumula Mala i Velika gruda. Ovi tumuli su mjesta pokopa uticajnih vladara sahranjenih sa svim insignijama vlasti i moći. Kako je saopšteno, korišćene su savremene arheološke metode da bi se saznalo više o čovjeku koji je živio na ovim prostorima prije pet milenijuma, njegovim upotrebnim predmetima i grobnom mjestu u Grbaljskom polju.
„Raduje me interesovanje djece za ovu izložbu, a sam sam istražujući uživao. Ovako značajni poduhvati Muzeja zaslužuju veliku podršku i Opštine i državne vlasti koju će, nadam se, i imati” – rekao je kotorski arheolog Miloš Petričević. On je, sa kolegom iz Beograda Jugoslavom Pendićem, na ovom projektu sarađivao sa „Muzejima”.
Izložba će biti otvorena do 15. oktobra.