Portret Vicka Bujovića, autor Tripo Kokolja, XVIII vijek

Jedna od najzanimljivijih i najharizmatičnijih ličnosti barkonog Perasta, čiji život i danas izaziva veliko interesovanje, jeste Vicko Bujović (1660 – 1709).

Bujović je bio pomorac i vojnik, a više puta je biran za gradskog kapetana. Učestvovao je u mnogim ratovima za oslobođenje od Turaka, zbog čega mu je Mletačka republika, na čijoj se strani borio, 1704. godine dodijelila plemićku titulu.

U Muzeju grada Perasta se čuva njegov portet koji je početkom XVIII vijeka naslikao peraški slikar Tripo Kokolja, tehnikom ulja na platnu.

Upravo u Bujovićevoj palati iz 1694. godine, koja se smatra jednom od najpoznatijih građevina profane arhitekture 17. vijeka na istočnoj obali Jadrana, smješten je Muzej grada Perasta.