Marko Martinović i prva pomorska škola na Balkanu, 1698. godina

U Perastu je 1698. godine peraški kapetan Marko Martinović  doveo i ugostio ruske boljare koje je u Veneciju, da izuče pomorske nauke, poslao car Petar Veliki u želji da stvori svoju flotu i na taj način modernizuje Rusiju.

S obzirom da su Venecija i Holandija u to vrijeme bile najveće pomorske sile, Petar Veliki je jednu grupu ruskih plemića – boljara, poslao u Amsterdam, a drugu u Veneciju. U Veneciji im je jedan od predavača bio i Peraštanin Marko Martinović, iskusni pomorac i svakako osoba od koje su mogli mnogo da nauče.

Na svom putovanju po Venecijanskom zalivu ( kako su u to vrijeme zvali Jadransko more) došli su u Markov rodni Perast, a upravo se taj događaj i 1698. godina vezuju za osnivanje prve pomorske škole na Balkanu.