Program stručnog osposobljavanja

Pozivamo mlade i kreativne ljude da u 2022. godini budu dio organizacionih timova naše muzejske ustanove.

Kroz Program stručnog osposobljavanja tražimo buduće saradnike/ce u sljedećim oblastima: arheologija (4), etnologija (1), strani jezici – engleski, ruski, francuski, njemački i italijanski (5), kultura i turizam (12), vajarstvo (2), slikarstvo (1), grafički dizajn (1), gluma (2), gitara (1), duvački instrument (1) i gudački instrument (1).

Dobro nam došli!