Venecijanski mač, XVI – XVIII vijek

Venecijanski mačevi su nosili u Istri, Dalmaciji i Boki Kotorskoj  tokom XVI i XVIII vijeka, odnosno u vrijeme vladavine Mletačke republike.

Po porijeklu i dizajnu to je italijansko oružje i na našim prostorima se nije izrađivalo osim ponegdje, ali to je bilo samo montiranje već gotovih i uvezenih dijelova.

Prvenstveno je pješačko oružje, ali su ga pored pješadije nosile i posade gradova.

Skjavone su jednoruki mačevi, a razlikuju se po rukobranu koji je na ovim mačevima u obliku korpe. Kasniji primjerci imaju gušću korpu. Korpa je bila usavršen oblik krstastog štitnika koji je bio standardni dio konstrukcije mača još od srednjeg vijeka. Ovakav oblik drške zadržan je i kasnije, kada su dugačka sječiva dobila usko specijalizovanu namjenu.