“Zelenko” – jedini postojeći mletački top sa originalnim lafetom na svijetu

Top, tipa falkonet, koji je poznat kod Peraštana kao Zelenko po boji patine koja ga je prekrivala vjekovima, jedini je postojeći mletački top sa originalnim lafetom (postolje), takođe mletačke izrade, na svijetu.

Izliven je u Veneciji u XVI vijeku za potrebe Mletačke republike, a moguće da ga je izradio jedan od dva livničara – Frančesko Konti ili Fabio Albergeti. Međutim, teško je sa sigurnošću utvrditi livničara. Nakon hemijskog istraživanja lafeta, ispostavilo se da ovaj element topa datira iz XVII vijeka.

Do danas je u svijetu poznat samo jedan lafet mletačke izrade i čuva se u Kopenhagenu. Što se samih topova tiče, do danas su u svjetu sačuvana samo dva. Jedan je u Vojnom muzeju Askeri u Istanbulu, a drugi u Vojnoj marini Marmarisu.

Mletački top je došao u Perast 4. jula 1677. godine kao poklon peraškoj omladini, kako bi se ista učila gađanjem u metu. Ovaj top za Perast ima i sentimentalnu vrijednosti. Istorijska pozadina i upotreba ,,Zelenka” u određenim događajima vezanim za perašku istoriju, čine ga simbolom zlatnog perioda Perasta.

Dugačak je 159 cm, kalibra 5,5, cm i promjerom 14 cm.