William Weiehert sekstant, abonos/mesing, Kardif, XIX vijek

William Weiehert, Sekstant , navigacioni je instrument za mjerenje uglova nebeskih tijela pri računanju tačke broda. Urađen je u Kardifu u XIX vijeku, a materijali od kojih je izgrađen su abonos i mesing.

Sekstant je smješten u drvenoj kutiji. Navigacioni instrument zahvata šestinu kruga. Sastoji se od drvenog rešetkastog tijela, u obliku kružnog isječka gdje se smješten limb sa podjelom na stepene i djelove stepena. Na vrhu isječka pričvršćena je alhidada sa ogledalom, a u posebnom kućištu smještena su dva teleskopa.