Opštinska javna ustanova „Muzeji” Kotor raspisuje K O N K U R S za samostalne i grupne izložbe u Galeriji solidarnosti i Crkvi Svetog Pavlu  u Starom gradu Kotoru za 2020. godinu.

Pozivaju se svi zainteresovani likovni, primijenjeni i multimedijalni akademski umjetnici i umjetnice, kao i udruženja umjetnika/ca, da daju svoje predloge za organizaciju samostalnih i grupnih izložbi.

Nudi se 10 termina u Galeriji solidarnosti i 5 termina u Crkvi Svetog Pavla.Konkursna dokumentacija treba da sadrži:
– 10 fotografija radova koji se predlažu za izložbu sa naznačenom dimenzijom, tehnikom i godinom nastanka – štampano i na cd-u (300 dpi, u slučaju da izložba bude prihvaćena, te fotografije biće korišćene za štampani materijal);
– profesionalnu biografiju autora/ke ili grupe autora/ki;
– sažetu koncepciju izložbe;
– tehnički opis izložbe;
– kontakt adresu, mejl adresu i brojeve telefona;
– katalog sa prethodne izložbe (ako ima).

Konkurs je otvoren od 26. novembra 2019. do 26. januara 2020. godine. Nepotpuni konkursni materijal neće biti razmatran. Konkursni materijal se ne vraća.

Dokumentaciju treba poslati poštom na adresu: OJU „Muzeji”, Stari grad 309, 85330 Kotor, uz napomenu „Konkurs za izlaganje u Galeriji solidarnosti i Crkvi Svetog Pavla”, ili putem mejla na adresu: info@muzejikotor.me.

OJU „Muzeji” se obavezuje da postavi izložbu, organizuje otvaranje, medijsku podršku i štampa propratni materijal u skladu sa mogućnostima.

Troškove transporta radova snosi autor/ka.

Selekciju će obaviti umjetnički savjet OJU „Muzeji” koji zadržava pravo izbora izlagačkog prostora (u zavisnosti od dimenzija radova, koncepcije pojedinih postavki, tehničkih zahtjeva i mogućnosti ili nepredviđenih okolnosti). Svi/e prijavljeni/e autori/ke će biti obaviješteni o rezultatima konkursa putem mejla do 10. februara 2020. godine.

Kontakt za dodatne informacije: 032/302 540, 032/322798, info@muzejikotor.me.