IZLOŽBA “KOTORSKI KOVANI NOVAC” OTVORENA U GALERIJI SOLIDARNOSTI

Izložba “Kotorski kovani novac” otvorena je danas u kotorskoj Galeriji solidarnosti. Autor izložbe je Zoran Radimir, a izloženi novac, koji datira od XII do XVII vijeka, pripada istorijsko-etnografskoj zbirci samog autora.
Organizator izložbe je Opštinska javna ustanova “Muzeji” Kotor, a njena direktorica mr Jelena Radonjić istakla je kako joj pričinjava zadovoljstvo što galerija otvara vrata kotorskom blagu koje čuva Zoran Radimir.

“Naš Dobroćanin, rijetkih sposobnosti i znanja, koji ima dragocjenu svijest o značaju proteklih vjekova i kulturnog naslijeđa. Hvala mu na saradnji i što našoj ustanovi pruža priliku da javnosti predstavi jednu od njegovih izuzetnih kolekcija čija je vrijednost neprocjenjiva”, kazala je Radonjić.
Kotorska kovnica novca je postojala od XI vijeka i u njoj se kovao srebrni i zlatni novac – folari i polufolari, a pored vizantijskog miskelaneusa i mletačkog groša, u Kotoru je bio u opticaju i dubrovački novac.
“Najstariji kotorski novac se izrađivao od bakra i na aversu imao lik zaštitnika grada Svetog Tripuna sa oreolom i krstom ili ljiljanom u desnoj ruci, okolo ispisana legenda je glasila S. TRIPHON ili SANCUS TRIFON, a na reversu je bila prikazana gradska tvrđava sa natpisom CATARI CIVITAS“, u katalogu koji prati izložbu zapisala je istoričarka umjetnosti Aleksandra Simeunović.
Radimir je istakao kako kotorska kovanica novca predstavlja nešto veliko za grad Kotor, a nikada nije, napominje, bila prezentovana.
“Mislim da je za grad veoma značajno da ima prezentovan novac od XI pa do početka XVII vijeka. Odlučio sam se za neke primjerke koji su vrlo značajni zato što pokrivaju periode koje nisam primijetio kod drugih kolekcionara. Nisu možda čitljivi, nisu ugledni, slova i znakovi praktično određuju period kada je taj novac kovan. Tu se nalazi i replika francuskog novca koji je kovan u vrijeme opsade grada 1813. godine”, kazao je Radimir.
Arhitektica Zorica Čubrović, otvarajući izložbu, istakla je kako je ova izložba prvorazredni kulturni događaj za grad Kotor.
“Riječ je o izložbi od najrjeđe vrste, sazdanoj od svih onih svojstava koja karakterišu Boku i njeno središte grad Kotor kao dio svjetske kulturne baštine. Moguće je i da nije dovoljno poznat podatak da Kotor spada u srednjevjekovne gradove u čijem statutu je predviđeno postojanje dva nadzornika nad kovanjem gradskog novca. Ali je sigurno poznato da je novac iz kotorske kovnice bio neophodan ovom gradu snažne privrede. Osim što se izložbom skreće pažnja na kotorski novac čiji reprezentativni primjerci će tokom izložbe biti dostupni oku posjetilaca, mnogima će to biti i prvo upoznavanje sa primjercima novca kotorske kovnice, izložba govori o žiteljima područja Kotora koji u svojim privatnim kolekcijama, pored ostalog, posjeduju i čuvaju vrijedne primjerke kotorskog novca i čije izlaganje u javnosti putem pomno pripremljenih izložbi kao što je ova, shvataju kao doprinos očuvanju suštinskih vrijednosti prošlosti grada kome pripadaju”, kazala je Čubrović.
Program otvaranja izložbe vodila je Mileva Mršić.