Tripo Kokolja, autoportret, tempera/daska,1698. godina

Tripo Kokolja je rođen u Perastu 28. februara 1661. godine, a školovao se pod pokroviteljstvom svog mecene, takođe Peraštanina, nadbiskupa Andrije Zmajevića.

Uočivši Tripov talenat za slikanje, Andrija ga je uputio na školovanje u Veneciju nakon čega se Tripo vratio u rodni Perast gdje je prvo radio na ukrašavanju crkve svetog Nikole i crkve Gospe od Rozarija – mauzoleja njegovog mecene.

Na mramornom oltaru u unutrašnjosti se nalazi slika rađena na dasci koja prikazuje scene iz života Bogorodice, a smatra se da mu je uzor za nju bila slika iz bazilike Santa Maria Maggiore u Rimu.

Najznačajnije njegovo djelo je unutrašnja dekoracija crkve Gospa od Škrpjela na istoimenom ostrvu ispred Perasta. Rad na oslikavanju je počeo 1684. i trajao je punih deset godina.

Dalji rad odveo ga je na Korčulu, a njegovim posljednjim djelom smatraju se slike koje je radio za dominikansku crkvu u Bolu na Braču.

Umro je 1713. godine. U Muzeju grada Perasta čuva se njegov portret iz 1690. godine rađen uljem na dasci.