OJU “Muzeji” Kotor otvorila svoje prostore za posjetioce

U skladu sa odlukama Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti i Vlade Crne Gore, Opštinska javna ustanova “Muzeji” Kotor svoje muzejske ustanove i galerijske prostore za posjetioce/teljke otvorila je u ponedjeljak, 4. maja 2020. godine.

U objektu može da boravi samo jedno lice na 10 m² uz poštovanje fizičke distance od najmanje 2 m između korisnika/ca usluga.

Korisnici/e usluga su u obavezi da nose zaštitne maske i ruke dezinfikuju na ulasku i izlasku iz objekta. Punktovi za dezinfekciju ruku postavljeni su na vratima jedinica.

OJU “MUZEJI” KOTOR