OJU “Muzeji” Kotor uspješno sprovodi reviziju u Istorijskom muzeju (Kotorski lapidarijum)

Opštinska javna ustanova “Muzeji” Kotor uspješno sprovodi reviziju muzejskog materijala u Istorijskom muzeju, odnosno Kotorskom lapidarijumu.

Oformljena stručna komisija, shodno usvojenom planu rada, do sada je obradila gotovo 450 predmeta.

Revizija se, u skladu sa zakonskim i podzakonskim odredbama, sporovodi na više lokacija u Starom gradu. Nakon što se završi sa revizionim postupkom u Crkvi sv. Mihajla, Crkvi sv. Pavla i kancelarijskom prostoru koji pripada ustanovi, nastaviće se sa obradom predmeta smještenih u Pomorskom muzeju Crne Gore, Centru za kulturu “Nikola Đurković” i Upravi za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore.

Revizija je jedna od osnovnih muzejskih djelatnosti i predstavlja postupak stručne provjere postojanja, stanja, stepena zaštite, uslova čuvanja muzejskog materijala i muzejske dokumentacije, te stepen dokumentacione obrade predmeta.

Zahvaljujući ovom postupku unaprijeđuje se kvalitet dokumentacione obrade i uslova čuvanja bogatog fonda koji baštini Opštinska javna ustanova “Muzeji” Kotor.