Portret Frana Viskovića, početak XVIII vijeka

Frano Visković (1665 -1720) pomorac je i ratnik, koji se istakao u borbama protiv Turaka i gusara u Grčkoj, na Peloponezu, Moreji i Hercegovini.

Prvi je od sedmorice Peraštana sa najznačajnijim mletačkim odlikovanjem – Krstom Svetog Marka, koji je dobio 1703. godine.  Ovo odlikovanje je ukupno kad se sagleda dobio veoma mali  broj ljudi, tako da je izuzetno vrijedno što su čak sedmorica nosioca iz jednog malog mjesta kao što je Perast.

Ovaj portret je slikao Peraštanin Tripo Kokolja početkom XVIII vijeka i na njemu je Frano Visković naslikan sa tim ordenom, kao i sa nekoliko privilegija od kojih se jedna i  danas čuva se u našem muzeju.