Portret Luiđija Viskovića, XIX vijek

Luiđi Visković (1828 –1891) je bio pomorski kapetan na Austrijskom Lojdu.

Zahvaljujući brojnim uspjesima tokom svoje pomorske karijere, imenovan je za konzula Austro – Ugarske u više gradova Osmanskog carstva, u Rumuniji i Italiji. U konzularnoj karijeri je uznapredovao do čina generalnog konzula u tadašnjem osmanskom gradu Solunu.

Nosilac je brojnih odlikovanja, među kojima se ističu vatikanski orden Viteza Sv. Grgura Velikog sa zvijezdom i austrijski orden V stepena Franca Jozefa I. Bio je veliki rodoljub, a izučavao je i istoriju grada Perasta.

Portret (ulje na platnu) je naslikao Ugo Bruneti.