Predavanje prof. dr Darka Daroveca – “Mir i vrijednosti u krvnoj osveti”

“Mir i vrijednosti u krvnoj osveti” – tema je predavanja koje je u Galeriji solidarnosti održao prof. dr Darko Darovec, predavač na univerzitetima u Mariboru, Ljubljani i u Veneciji.

Uvaženog profesora i njegovo predavanje publici je najavio Dušan Medin, direktor OJU “Muzeji” Kotor, koji je istakao važnost teme, ali i saradnje sa Republikom Slovenijom budući da su u Galeriji solidarnosti predstavljena ostvarenja slovenačke likovne umjetnice crnogorskog porijekla Tamare Ćetković.

Predavanje prof. dr Darka Daroveca - “Mir i vrijednosti u krvnoj osveti"

Prof. dr Darovec je potom izlagao o krvnoj osveti, fenomenu koji je bio prisutan u mnogim zemljama od najranijih vremena, a koji je u Crnoj Gori u tijesnoj vezi sa plemenskim društvenim uređenjem. Govorio je o rješenjima sporova nakon izvršenih krvnih osveta, a ta rješenja su najčešće bila brakovi sklapani među članovima i članicama ranije zavađenih porodica. Fokus interesovanja autora su evropski narodi koji su, kako je kazao, pri rješavanju sporova i porodičnih ratova većinom pribjegavali sprovođenju krvne osvete. U svom izlaganju autor je iznio i niz primjera usko vezanih za Kotor 1475. godine.

Profesor Darko Darovec dobitnik je više evropskih nagrada. Urednik je periodičnih, naučnih publikacija “Annales” i “Acta Histria”.