USKORO PRVA KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKA RADIONICA ZA PAPIR U BOKI KOTORSKOJ

OJU „Muzeji” obavještava da će uskoro početi radovi na adaptaciji prostorija koje na broju 313 u Starom gradu koristi naša muzejska ustanova u cilju stvaranja uslova za rad konzervatorsko – restauratorske radionice.

Okončana je izrada projektnog zadatka na osnovu konzervatorskih uslova, nakon čega se pristupilo prikupljanju ponuda projektantskih firmi za izradu konzervatorskog projekta adaptacije prostora.

Otvaranjem konzervatorsko – restauratorske radionice OJU „Muzeji” će upotpuniti djelatnost otvaranjem mogućnosti za konzervaciju najprije papira, a potom kamena, drveta i tekstila. OJU „Muzeji” Kotor sadrži obimnu papirnu građu i to arhivski fond Opštine Perast, porodični arhiv Visković, fond osnovne škole Perast i bibloteke porodica Visković, Balović, Krklec i Milošević. Imajući u vidu da u Kotoru postoje značajni crkveni arhivi, biblioteke i razne privatne zbirke sa papirnom građom, knjigama, dokumentima, umjetninama na papiru, akvarelima, litografijama i slično, od javnog interesa je planirano otvaranje prve konzervatorsko – restauratorske radionice za papir u Boki Kotorskoj. Radionica će biti zadužena za zaštitu papirne građe, preventivnu konzervaciju i konzervatorsko-restauratorske zahvate.
Voditeljka radionice će biti licencirana konzervatorka-restauratorka mr Maja Uskoković koja je završila magistarske studije restauracije na Sveučilištu u Dubrovniku. Radila je na više projekata odobrenih od strane Ministarstva kulture kao i na predmetima iz fundusa Muzeja grada Perasta.